2015-11-18 – Studio Kladno – Zprávy – Studio BETA – Zhodnocení demonstrácí 17. listopadu – Interakce


Comments are closed.