2015-12-03 – Studio Kladno – Hudební start – Studio Beta – Host Karel Janko ČSS – Předseda národní demokracie Adam B. Bartoš


Comments are closed.