2016-01-13 – Tapin-radio/Studio Kladno – Host: Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista žijící v Berlíně, hojně publikuje překlady a materiály z německé mediální scény


Comments are closed.