2016-04-12 – Tapin-radio – Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista žijící v Berlíně, hojně publikuje překlady a materiály z německé mediální scény. (bez interakce)


Comments are closed.