2016-04-20 – Tapin-radio – manželé Šafránkovi, učitelé a cestovatelé, kteřé rok pobývali na Novém Zélandě (moderuje Johanka)


Comments are closed.