2016-05-05 – Tapin-radio – Adam B. Bartoš – předseda Národní Demokracie. Vyjádření k důvodům a průběhu Adamova zatčení + sumarizace demonstrace 1.5.2016.


Comments are closed.