2016-06-22 – Vysílání České konference i pro Svobodné rádio na slovenském Slobodném vysielači. Hosté: prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc, pplk. v záloze Ivan Kratochvíl, Lenka Procházková. Na západní frontě klid.” s Marianem Kechlibarem


Comments are closed.