2016-07-16 – Studio Kladno – Protiproud – Nuda v Nice: Okázalé popravy občanů evropských zemí pokračují. Integrovaní muslimové se baví…


Comments are closed.