2016-11-12 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Teroristé se hrůzou začali modlit. Tereza Spencerová informovaně vykládá, co teď Donald J. Trump udělá se světem


Comments are closed.