2017-02-11 – Studio Kladno – Parlamentní listy – To jsou věci. Tereza Spencerová rozebrala nový záchvat hrůzy z Putina a předložila důležitá fakta


Comments are closed.