2017-06-17 – Studio Kladno – Základny USA a Arabové, Navalnyj, Ukrajina. Tereza Spencerová znovu doplňuje…


Comments are closed.