2017-09-24 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Proč veřejnoprávní agentura nepřevzala zásadní informace z rozhovoru PL s prezidentem? Petr Žantovský má odpověď


Comments are closed.