2017-11-10 – Studio Lípa – Johannes Rothkranz: Maastrichtská dohoda, konečné řešení pro Evropu – I.díl 2.kap 3.část / Čtvrté čtení


Comments are closed.