2018-03-24 – Studio Kladno – Parlamentní listy – ČT vrší lži – Pouhá hra na nestrannost . A nebojí se to říci čím dál více lidí


Comments are closed.