2018-06-30 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Jak může z hlediska geopolitiky tak nicotná bytost dehonestovat naše spojence?! Petr Žantovský je zděšen tím, co si dovolila říct jedna z moderátorek ČT


Comments are closed.