2018-08-26 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Šílenství, jako když komunisté slavili VŘSR. Petr Žantovský shrnuje týden, kdy média zcela ztratila soudnost .


Comments are closed.