2019-02-02 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Zrušme Petříčka a řiďme se přímo Bruselem? Tereza Spencerová slyšela hrozné věci. Nářez z Ukrajiny a pravda o Venezuele


Comments are closed.