2019-07-26 – Studio Beta – Joe Doležal s dalšími informacemi – pořad přerušen několika výpadky internetu.


Comments are closed.