2019-09-01 – Studio Kladno – Nová republika – Greta ve světě, Minář u nás! Docent Valenčík upozorňuje na významnou věc. Co u nich oslavuje mediální mainstream


Comments are closed.