2019-09-08 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Svatopluk Otava: Poddanský glejt, nebo ústava suverenní země?


Comments are closed.