2020-02-24 – Studio Beta – Nad dopisy posluchačů s interakcí. Aktuální informace. Včetně toho jak. P. Hlávka z SVCS pomlouvá Svobodné rádio. Nela Lisková a domobrana. Aeronet

 


Comments are closed.