2021-01-15 – Studio Berlín – Rozhovor s Janou Jouchovou ( předsedkyní Aliance pro rodinu ) na téma ratifikace “genderových” úmluv