2021-08-03 – Studio Beta – Jiří Kobza o důležitosti letošních voleb.