2021-11-18 – Studio Kalich – Monitor, procházka zprávami, informacemi a názory. 7.11.1917 a 8.11.2021 (2). Rusko je dnes svobodnější než „svobodný svět“. Ale když zítra nebude válka? Americká vláda nám nařídila zničit úrodu, tvrdí někteří farmáři. Vhodný hmyz ke konzumaci. Setkání na Klárově.


Comments are closed.