2021-12-14 – Studio Beta – Martin Koller s dalšími komentáři současných událostí.