2022-10-03 – Studio Kladno – Protiproud – Průlom značek JZH + DK: Malý začátek velké proměny? Kolaboranti se nemění. Lež jako nejvyšší “evropská hodnota”? Písek v soustrojí pyramidy zla. Bolševická kavárna obráceným neodpouští. Co ještě musí přijít?


Comments are closed.