2023-01-10 – Studio Beta – Soňa Peková na prahu nového roku.