2023-09-05 – Studio Kalich – Kulturní večer se Studiem Kalich, Kalendárium M. Kyselky č. 4. Narozeninová (nejen) výročí – Jiří Srnec, G.G. Allin, Dick Halligan (Blood, Sweat and Tears), Mojmír Balling, Jiří Traxler, Kavárna Slavie, Jiří Orten, Michal Hrůza, Van Morrison, Steve Porcaro (Toto), Andrej Babiš, Dan Vávra a Ronald LaPread (Commodores).


Comments are closed.