2021-02-05 – Studio Berlín – GREAT RESET – Úvod a Ekonomika zúčastněných stran. 4. průmyslová revoluce zvaná Great Reset (Velký reset). Uvedení do globálního a již probíhajícího plánu přeměny ekonomiky, politiky a společnosti . Ekonomika zúčastněných stran – Steakholder economic.

image

Odkazy ke stažení:

 

01-GREAT RESET – 4. průmyslová revoluce – zničí téměř všem práva a svobody, ty zůstanou jen vyvoleným

02-GRAT RESET – Ekonomika zúčastněných stran, aneb střední vrstvy vychudit na úkor globálních korporací