Martin Koller – Rasový virus

image

Nedávno se na Seznamu, internetové hlásné rotubě Sorodsovy propagandy objevil objevný článek. Obsahem je snaha o vysvětlení podivuhodné situace v Africe. Mnozí Evropané očekávali, že virus bude  kosit především obyvatelstvo přelidněné a primitivní Afriky s nevalnou úrovní hygieny a zdravotní péče ve většině zemí. Realitou jee pravý opak. Černoši se zdají být téměř imunní. Africké vlády údajně přijaly tvrdá opatření a starší černoši bydlí někde mimo města, všude je vedro a převažuje mladá populace. Vypadá to hezky, nicméně je na hony vzdálená. Tamní vlády jsou schopné prosadit nějaká tvrdá opatření pouze v bohatších částech hlavních, případně provinčních měst. Rozhodně nikoli v přelidněných rozlehlých slumech těchto měst, obývaných chudinou, kde žije většina obyvatel. Naopak, vesničtí šviháci sotva vyrážejí na lov gazel, či opic do buše vyzbrojeni rouškami, nanejvýš bederními.

V článku se operuje tím, že průměrný věk v černé Africe je 19 let a mladí jsou vůči COVIDu více imunní. Jenže civilizovaní a vzdělaní černoši, kteří tvoří v tamním regionu menšinu, už nemají početné rodiny a dodržují vládní nařízení. Jejich věkový průměr roste. Přemnožená černá mládež je realitou slumů a vesnic. Tam eliminuje pozitivní vliv nízkého věku katastrofální úroveň hygieny, kmenový způsob stádního života, případně islámská ideologie a nevázaná sexuální promiskuita. Členové rodiny, bez ohledu na věk bydlí mnohdy v jedné boudě, nebo chatrči, na venkově i několik rodin v jednom domě.

Jako další důvod černošské imunity je uváděn fakt, že v Africe je horko, zatímco COVID miluje zimu a chlad. Z tohoto hlediska je ovšem zvláštní, že brutálně zasazenou zemí je například Izrael, kde bývá pořádné vedro. Na druhé straně, řada odborníků uvádí, že virus nevydrží vysoké teploty. Takže ani teplem to nebude. Zdivočelý nadháněč vakcinace a profesionální plašan Flégr kdesi psal o pouhých 27 stupních.

Přelidnění planety je nepopiratelným faktem, především v afroislámské oblasti. Jednalo se o tom již roku 1965 na setkání takzvaného Římského klubu v Itálii. Povyprávět by o tom mohl pan Robejšek, člen uvedeného klubu, později vůdce neúspěšné strany Realisté, jejíž název si „originálně“ vypůjčil od prezidenta Masaryka. Měl si od něj vypůjčit také schopné vedení partaje.

Na globální depopulaci evidentně nestačí ani války. Virus HIV selhal v Africe, kde stále raketově přibývá obyvatel, stejně jako v islámských zemích. V mnoha případech za dvacet až třicet let na dvojnásobek. V celé afroislámské oblasti jsou však COVIDem postiženy především dva státy, a to s početnou bělošskou populací, konkrétně Izrael a Jihoafrická republika. V ostatním většinovém zbytku světa, je nejvýrazněji je postižena euroasijská oblast obývaná bělochy, evropskými a asijskými, od Portugalska po Japonsko, především v severnější části a na dálném východě. Postižen je rovněž americký kontinent, kde převažují bílí obyvatelé původem z Evropy a Asie. Zde je třeba si připomenout, že Indiáni pocházejí z Asie a občané latinskoamerických zemí jsou z velké části míšenci evropských bělochů a indiánů.

Na základě výše uvedených informací se nelze vyloučit teorii, byť možná konspirační, že COVID je uměle vytvořený rasový depopulační virus, zaměření k likvidaci, či spíše k výrazné globální redukci počtů evropských a asijských bělochů. Zde je třeba rovněž připomenout, že současní evropští běloši přišli z Asie. Stalinův výrok: „všichni jsme Asiati,“ který pronesl kdysi k japonskému velvyslanci je plně realistický. O rasově selektivně působícím viru se mezi odborníky mluví už minimálně deset let. Z autorství byly v neoficiálních sdělovacích prostředcích obviňovány USA a Čína, přičemž cílem měla být vzájemná likvidace obyvatel touto biologickou zbraní.

Nelze se proto zbavit dojmu, že COVID společně s vakcinací Pfizerem (COMIRNATY 500) může být správnou cestou, či jednou z efektivních cest k depopulaci evropské části bílé euroasijské rasy, která vytvořila současnou světovou civilizaci a pokrok. Běloši jsou svojí vysokou kognitivní kompetencí, demokratickou praxí a historickými zkušenostmi nejvíce nebezpeční těm, kteří si chtějí, jako nová šlechta feudálního typu a s novou prolhanou pseudolevicovou ideologií rasového multikulturalismu, zakonzervovat současnou finanční vládu nad světem. Nejlépe jako věčnou rentu z nesplatitelných půjček poskytnutých na záchranu ekonomik postižených právě COVIDem. Zde nelze přehlédnout, že COVIDovou hospodářskou krizí a půjčkami jsou postiženy především EU, Asie a americký kontinent.

Rusko a Čína si naštěstí pro sebe, vyvinuly vlastní vakcíny, takže budou pravděpodobně cílem dalšího depopulačního tahu, vojenské agrese realizované buď afroislámskými hordami z nového islámského státu Turecka a dalších podobných zemí, nebo jadernou válkou vyvolanou inscenovaným střetem na hranicích. Zde si můžeme připomenout vysílačku v Gliwicích, americký torpédoborec Maddox u pobřeží Vietnamu, letadlo sestřelené nad Ukrajinou, ricinové a novičokové komedie. Rusko a Čína však mají vlastenecké politické vůdce a reprezentaci schopné a odhodlané hájit zájmy svých zemí a občanů. Navíc se pod rostoucím tlakem připravily na obranu, a to jak z ekonomického, tak vojenského hlediska. Přesný opak ubohého a slouhovského vedení německé EU i jednotlivých členských zemí.

Výjimku tvoří v současné EU především Viktor Orbán v Maďarsku, který odmítl afroislámský multikulturalismus i vakcinaci Pfizerem, které diktují eurokomisaři. Z hlediska vakcíny byl nakonec donucen odmítnout Sputnik a dovézt Pfizer pod průhlednou záminkou, že výroba Sputniku V nestačí pokrýt potřebu. Přitom Rusko nabídlo technologii výroby komukoliv, kdo bude mít zájem. Maďarsko přitom vyvinulo vlastní vakcínu a uvažuje, či uvažovalo rovněž o vakcíně z Číny. Realističtější je druhé zdůvodnění, že použití nechválené vakcíny je v rozporu s pravidly EU. To znamená v rozporu s výrobci BioNtech-Pfizer a finančními zájmy skupin ovládajících EU, které jsou v německém eurokoncentráku rozhodující. V médiích se objevily informace o možnosti vakcinace našeho obyvatelstva produktem společnosti ASTRA-Zeneca, který byl vyvíjen klasickou technologií. Stejná společnost spolupracovala na vývoji ruské vakcíny Sputnik V. Nicméně, stále je zde maximální mediální tlak na očkování takzvané rizikové skupiny, především obtížných důchodců Pfizerem, přestože je nevhodný pro kardiaky, diabetiky, alergiky a osoby s onkologickými onemocněními.

Snížení počtu obyvatel především EU a jejich kognitivní kompetence omezí pravděpodobnost vzpoury a zároveň navěky znemožní zaplacení obrovských půjček. Do tohoto konceptu samozřejmě spadá islamizace a afrikanizace Evropy, dlohodobý propad úrovně školství, rozbíjení a likvidace bílé rodiny a všemožné další cesty snižování počtu bílých dětí, především s cílem snížení kognitivní kompetence rasy a národa. Z hlediska vakcinace Pfizerem, nelze podle některých informací na internetu vyloučit dlouhodobý dopad na plodnost bělochů. V příbalovém letáku se výslovně uvádí, že se nemá aplikovat, mimo jiné, těhotným ženám. Všichni, kteří se dobrovolně, nebo z donucení nechají očkovat vakcínou Pfizer  (COMIRNATY 500), a to ve stádiu nedokončeného prověřování zdravotních dopadů, přičemž se u nich splní předpoklad o snížení plodnosti, mohou očekávat z Bruselu multikulturní nabídku. Adoptujte si černocha. Možná na to dostanou i dotaci.