2016-07-17 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Zpupná šlechto současnosti, pozor na gilotinu. Při výročí Francouzské revoluce našel historik řadu paralel se současným stavem


Comments are closed.