2018-04-22 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Diváci ČT to budete koukat , kdo za vás hovoří s ředitelem Dvořákem . Šimon Pánek , Ivo Mathé , Adam Černý..


Comments are closed.