2020-04-01 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Profesor Krejčí: Staří musí zemřít, padlo v USA. Směšná ČT z Číny. Sejí nenávist, aby po krizi „jeli dál”, pozor. Pravda o EU

 


Comments are closed.