Martin Koller – Absurdistán

image

Při sledování současné politické (ko)mediální scény jsem nemohl nevzpomenout jednoho ze známých reprezentantů pražské havlérky a předních slouhů cizáckých zájmů Kocába. Kdysi pěl o komunistickém absurdistánu, kde jsme podle něj žili. Absurdního bylo dost, ale současnost předstihuje minulost o mnoho koňských délek a trapný Kocáb už ani moc nevylézá, vyzdoben muslimskými parohy. Nemá se čím chlubit, kromě známé propagandistické lži na téma, že právě on zařídil odchod sovětských vojsk. Zařídili to pod vedením Gorbačova především slouhové cizích zájmů v rozloženém SSSR, kteří měli za úkol rozvrátit tamní armádu a z naší strany po odborné stránce československý generál Ducháček a jeho tým.

Jako největší absurditu nedávných dnů lze zmínit oslavy vylodění spojenců dne 6. 6. 1944 v Normandii, což vytvořilo v Evropě třetí, nikoli druhou frontu (ta už existovala v Itálii) proti nacistickému Německu a jeho satelitům. Hlavní spojenecké mocnosti byly USA, SSSR, Velká Británie a Francie. Nepřítelem bylo Německo, protože Itálie v té době už byla po kapitulaci a přeběhnutí na stranu spojenců. Přesto na oslavy v Normandii nebyl pozván žádný reprezentant Ruska, které je především, a zároveň jako reprezentant SNS (společenství nezávislých států) hlavním nositelem tradice vítězné války proti nacismu v Evropě. Zato se tam předváděla reprezentantka Německa Merkelová. Něco takového lze hodnotit jako urážku všech spojeneckých vojáků a odbojářů, kteří položili životy a přišli o zdraví, přátele a majetek v boji proti německému nacismu.  Je to vyložená sprostota nejen ze strany Merkelové, jejíž vlezlost a drzost se vyrovná drzosti Allbrightové, ale i ze strany reprezentantů USA, Británie a Francie, kteří tam reprezentantku Německa pozvali. Pravděpodobně hlavní zásluhu na tom má její slouha Macron, který si chce hrát na de Gaula, ale ve skutečnosti je následovníkem Pétaina, zrádce Francie, který napomáhal německým nacistům. Je to další tah na cestě k vytvoření euromarxistické německé EU jako pokračování nesvobody a rasismu takzvané třetí říše.

Zde bych se po neustálých diskusích naposledy pokusil vysvětlit pojem euromarxismus i pro méně chápavé voliče ANO a Pirátů. Marxismus je ideologie vytvořená především Marxem a Engelsem a je založena na vládě dělnické třídy a ve prospěch dělnické třídy. Marxův a Engelsův protislovanský pangermánský rasismus, stejně jako některé chyby jejich teorie, která zároveň vystihla některé chyby kapitalismu, nemá smysl omílat v nějakýchdisputacích. Do podoby neomarxismu ji upravil Lenin a další, kteří ji bez ohledu na oficiální rétoriku přetvořili do podoby vlády nomenklaturních byrokratických kádrů, které vidíme zhusta i na naší politické scéně, a to ve vlastní prospěch. Právě tyto kádry zlikvidovaly kombinací neschopnosti a kolaborace s ideologickým nepřítelem SSSR a státy tehdejší socialistické soustavy. V západní části Evropy, ani v USA neomarxisté dlouhodobě neuspěli, protože kapitalisté dokázali zvyšovat žiovotní úroveň většiny obyvatel rychleji, než marxisté v SSSR. Proto je nahradil podvod století, euromarxisté, kteří se označují za demokraty, obhájce lidských práv, multikulturalisty a genderisty a hrají si na vykladače neomezeného dobra, pravdy a lásky. Výsledkem jejich práce je za třicet let destabilizovaná, ekonomicky i morálně rozvrácená Evropa na pokraji války od Portugalska až po hranice Ruska.

Euromarxisté jsou bezcharakterní podvodníci využívající většinu médií kontrolovanou buď nadnárodními korporacemi, nebo euromarxistickými politiky cestou zákonů EU a nátlakových politických neziskovek. Ohánějí se marxistickou ideologií a rétorikou, vedoucí kádry jsou většinou povaleči a příživníci, ale ve službě nadnárodních korporací a oligarchů, kteří je platí. Typickým příkladem je banda zkorumpovaných a vydíratelných byrokratů, eurokomisařů a mnohých europoslanců, kteří ovládají EU ve prospěch Německa i většinu naší politické scény. Pro skalní marxisty, stejně jako voliče ANO a Pirátů proto znovu zdůrazňuji, že euromarxisté nejsou klasičtí marxisté, ani leninští komunisté. Typickými představiteli euromarxistů jsou reprezentanti pražské havlérky, konkrétně vedení ANO, Pirátů, ČSSD, TOP 9, KDU-ČSL, STAN a Filipovo vedení KSČM. Na oficiální rétorice příliš nezáleží, důležitá je služba cizákům a snaha o likvidaci států a národů a bezohledná hrabivost do vlastního konta. Vzorovou ukázkou výsledků politiky euromarxistů je v současnosti Ukrajina, tamní chudoba, fašistický teror, rozprodej státu, masová emigrace schopnějších a válka v cizích službách s připravovaným rozparcelováním této kdysi velké slovanské země. Centrem euromarxistů je v současnosti pravděpodobně Aspen Institut, jako ideologická základna a centrum řízené Allbrightovou a Sorosem. Dokladem je fakt, že členy jsou Bakala, Pavel, Charanzová, Hamáček, Dlabajová a pravděpodobně Petříček i Babiš, přestože nejsou zveřejňováni. Vysocí agenti a nomenklaturní kádry důležité pro cizí zájmy se nesměly registrovat ani v bývalé StB. Poté se z nich stali vůdčí disidenti.

Komedie na pokračování

Údajně více, než 100 000 demonstrantů poskakuje a povykuje opakovaně na pražském „václaváku“ v lítém boji proti Babišovi a Benešové. Většina z nich o problému nic neví, zcela jistě jsou tam jak pubertální mládežníci, kteří mají možnost se „fláknout“ ze školy, stejně jako placení profesionální demonstranti, kteří se už kdysi předváděli s červenými kartami, někteří opět dovezení ze zahraničí. Milion chvilek pro demokracii je typickým příkladem absurdistánu a chaosu. Pokud někdo prosazuje demokracii, měl by respektovat výsledek demokratických voleb. V českém absurdistánu svolává na tyto demonstrace i protinárodní ČT a v médiích se volá po blokádě komunikací, možná i po násilných útocích, tedy pomalu po terorismu. Dochází k fyzickým útokům. Příkladem obětí opakovaného euromarxistického násilnictví je reprezentant vlasteneckých názorů Ladislav Jakl. I to je dokladem rozvratu právního státu. Osobně vnímám demonstrace a rostoucí násilí jako chvilky pro euromarxisty a pražskou havlérku, ale především proti demokracii. Bez velké nadsázky bychom mohli mluvit o terorismu.

Za voliče ANO a fandu nejvyššího multimiliardářského oligarchy mne sotva kdo může považovat. Nicméně nevidím v současnosti žádný rozdíl mezi ANO a jeho oligarchou a komedianty na náměstích, kteří se opírají o profláknuté politiky z pražské havlérky. Jedná se o tahanici o podíl přístupu ke korytům, kde se oligarcha prokázal jako mazanější podvodník, zatímco jeho oponenti jako arogantní pitomci, zalykající se závistí. Obě skupiny jsou bezcharakterní a hrabiví slouhové cizích zájmů. Všichni hrají komedii. Slušní občané a vlastenci by se měli oběma skupinám oligarchově partě, stejně jako ostatním partajím pražské havlérky, které si hrají na opozici jednoznačně vyhnout, nepodporovat je a vytvářet vlastenecké subjekty zaměřené proti cizácké kolonizaci a jejím slouhům.

Problém je v tom, že obě strany bojují pro zmatení občanů pod falešnými vlajkami a řeší zástupné problémy, místo důležitých. Kdy se kupříkladu dočkáme masové demonstrace za celonárodní referendum k důležitým mezinárodním i domácím událostem a smlouvám? Kdy se dočkáme demonstrace proti prodeji českého lithia za zlomek ceny australské firmě, za níž stojí Allbrightová? Kdy se dočkáme demonstrace proti byrokratickému teroru EU a německému kolonialismu? Kdy se dočkáme demonstrace proti 800 miliardám, které odplynuly v minulém roce do ciziny? Kdy se dočkáme demonstrace proti tomu, aby nám naši vodu prodávali cizáci? Na to nemá opozice z chvilek pro demokracii koule, nebo spíš smrdí korupcí a cizáckými zadky. Každopádně, k důležitým tématům opozice ani nešpitne. Místo toho se řeší blbiny, aby se odvedla pozornost nemyslícího davu. A musíme se zeptat, kdo ty demonstrace platí, protože se řádově musí jednat o miliony. Není třeba velkého bystrozraku, abychom za komediemi na „václaváku“ viděli Sorose, Allbrihgtovou, jejich Aspen Institut, a především Merkelovou a sudeťáky.

Česká politická scéna se totiž nerozděluje na dvě skupiny, takzvanou proruskou a proamerickou jak se nás snaží oblbovat média. Proamerickou bychom mohli rozdělit na dvě, a to Trumpovskou, neboli vlasteckou a Sorosovsko-Allbrightovskou, neboli euromarxistickou, která má zásadní vliv v EU. O té druhé, se nikde nemluví, ani nepíše. Všichni se tváří, jako by byla americká a přitom je to banda lumpů, kteří nemají ideologicky, ani historicky s USA nic společného. Vyvolávají štvanice proti legálně zvolenému Trumpovi, stejně jako proti Zemanovi a jsou nositeli lži, otrokářství, násilí a války. Jako třetí, nebo spíše čtvrtou ideologickou skupinu můžeme uvést tu, kterou bychom mohli označit jako proevropskou a jedná se v podstatě o slouhy Sorosovsko-Allbrightovské bandy a pohrobků nacistického Německa reprezentované především klasickou pražskou havlérkou, konkrétně ČSSD pod vedením Hamáčka a Petříčka, ODS pod vedením Fialy a Němcové, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, KSČM pod vedením Filipa a nově Piráty. ANO se bez ohledu na vazby s pražskou havlérku dostalo do pozice spíše proamerické, takže se proti oligarchovi organizují demonstrace vedením německé EU. Bez ohledu na můj dlouhodobý kritický pohled na oligarchu Babiše a jeho protinárodní partaj, jejíž odkvetlé a pokrytecké grácie v EU Jourová, Charanzová a Dlabajová opakovaně hlasovaly proti naší zemi a národu jsem toho názoru, že organizátoři demonstrací a jejich tupé ovce představují pro naši zemi aktuálně větší zlo, než oligarcha.

Demonstrantům jde o posílení pozice Německa v naší zemi a celé Evropě. Stačí se podívat, kdo po něčem takovém volá. Je to lídr sudeťáků Posselt. A hned vidíme, odkud vítr vane. Stačí si připomenout úzké vazby Fialy, Kalouska, Schwarzenberga, Hermana, Halíka, Jandy, Hamáčka, Bělobrádka a dalších, Havlem, Landovským a Kocábem počínaje na Německo, případně německé Rakousko a vše je jasné. Historicky bylo Německo vždy naším nepřítelem, zatímco USA a Rusko našimi spojenci. V roce 1968 nás nepřepadlo Rusko, ale SSSR, který tvořilo Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a další svazové republiky, a to ve spolupráci s NDR, Maďarskem a Polskem. Jestliže se v našich médiích donekonečna omílá srpen 1968 jako zločin Ruska, nemělo by se zapomínat na podíl Německa, jehož součástí je bývalá NDR, stejně jako Ukrajiny, nebo Lotyšska a dalších.

Demonstranti se snaží spolu s Babišem svrhnout povykovánímzákonně zvoleného prezidenta Zemana. Ten má sice také nepřehlédnutelné nectnosti, počínaje nemístnou láskou k prohnilé a protinárodní ČSSD, sociální demokracii obecně a pangermánské EU, ale má rozumné názory z hlediska bezpečnosti v oblasti Palestiny, ohrožení Evropy afroislámskou invazí, a zároveň do určité míry aktivně prosazuje naše národní zájmy a brání aktivnímu přístupu naší republiky z hlediska vyvolání jaderné války v Evropě. To jen dokazuje, že volba byla správná. Demonstranti-komedianti z milionu chvilek pro Sorose by si měli vzpomenout, jak reagovali reprezentanti pražské havlérky na demonstrace občanů proti jejich arogantní vládě. Teď se jim to vrací, oligarcha na ně kašle, pokud je za tu komedii, která mu zvyšuje popularitu, přímo neplatí a národ na ně zaslouženě kašle taky, pokud ne něco horšího.

Dovedete si v současnosti na Zemanově místě představit cizácké slouhy Drahoše s dominou po boku a roztouženým Halíkem za zadkem, poskoka německých zájmů Fischera, na objednávku vyrobeného Hilšera, nebo dokonce Topolánka s jeho přisprostlým maskotem z Řeporyjí, který se považuje za génia? Vůbec je zajímavé, že se vedle partajních vůdců mnohdy profilují ve stranách a hnutích maskoti předvádějící se arogancí, případně i sprostotou. V TOP 09 je to Feri (kdysi Cikrt), v ODS Novotný, ve Filipově KSČM Dolejš, v KDU-ČSL Herman a Halík a v Hamáčkově ČSSD Janda i když není členem (dříve Dienstbier a Prouza). Otázkou je, kam zařadit takové euromarxistické kašpary, jako Peszinsky, případně takzvaný profesor Kohout, kterého zcela vážně prezentovala ČT jako vysokoškolského odborníka. Rovněž bývalý lektor marxismu-leninismu a lásky k SSSR Votápek už mediálně dost vyčichl a soudruh Štětina přišel o koryto v Bruselu, stejně jako další „charakter“ a slouha cizích zájmů Telička. Nicméně, především u posledního si můžeme být jisti, že brzy opět nejde správný anální otvor, jako vždy za posledních třicet let. Zmanipulovaní komedianti volající, jejich vedoucí určitě nikoli zadarmo, po chvilkách pro demokracii by si měli ponechat pár chvilek pro použití vlastního mozku. Možná by jim došlo, k čemu slouží. Jsou to trapně průhlední slouhové německého kolonialismu, takže dokonce i slouha cizáckých zájmů a oligarcha Babiš je ve srovnání s nimi trochu lepší možností pro naši zemi, kterou jinak pojímá pouze jako dojnou krávu obydlenou voly, pardon, voliči, případně bahnem, jak říkají poslanci nejen v ČSSD. Dopracovali jsme to za třicet let opravdu daleko.