Martin Koller – Utajené volby

image

V posledních letech jsme zažili několik volebních show, ne-li přímo komedií. Kdyby žili Šimek a Grossmann, měli by nejeden námět na svoje úžasné satyrické povídky. Nicméně letošní volby do europarlamentu se jaksi vymykají obvyklému schématu. Slouhové cizích zájmů evidentně zvolili novou taktiku. Mohli bychom mluvit o skoro utajených volbách, téměř kategorie stealt. Mazaně využili plně pochopitelnou a stále rostoucí nechuť stále rostoucího počtu českých voličů k české politice a většině politiků. Stále více občanům se česká domácí a zahraniční politika jeví jako velká komedie a velký podvod. Ukázkové je spojenectví ANO, ČSSD a KSČM, přičemž podíl ČSSD ve vládě měl a má zanedbatelnou podporu. Sankce proti Rusku, které stály EU 580 miliard EUR, štvavá kampaň proti Číně, jako bychom s ní byli ve válce. Ředitel BIS povykuje nad ohrožením naší bezpečnosti firmou Huawei, která by mohla vyslídit naše tajnosti. Otázkou je, co ještě máme utajovat? Úroveň našich politiků, nebo jak jde celá EU politicky, bezpečnostně i ekonomicky do kopru, slušně řečeno. Nikdo neprokázal, i když si nedělám iluze, protože každý stát si zajišťuje informace v zahraničí. Zato jsem ředitele BIS ještě neslyšel povykovat nad tím, že USA a jejich NSA odposlouchávají všechny evropské telefonické hovory. Možná to je tím, že BIS lze sotva považovat za českou tajnou službu, což dokázala výroční zpráva, která odborné informace připomínala politické školení z Bruselu, Berlína a Washingtonu. A za to reprezentanti pražské havlérky a cizáckých zájmů v BIS berou peníze. Kde bychom byli bez ruského plynu a ropy a bez čínského spotřebního zboží. Ano, mohli bychom si je jinde nakoupit jinde, dráž, což určitě není náš zájem, když živíme záplavu povalečů v poltických neziskovkách a jejich zahraničních i domácích klientů štítících se práce a zbytečných úředníků ve státních firmách, jako je BIS. Nelze se tomu divit. Stačí se podívat na ministry za ČSSD, kteří sotva zastupují voliče ČSSD. Ti mají zcela jiné zájmy, než podlézat Bruselu a Berlínu s cílem věčné koloniální chudoby a ponížení, případně ještě táhnout v cizím zájmu do války na Ukrajinu. Cizím zájmům posluhuje evidentně nejaktivněji ministr zahraničních věcí Petříček, důstojný syn svého otce, předlistopadového i polistopadového nomenklaturního kádra. Pod jeho vládou se ministerstvo zahraničních věcí definitivně změnilo na ministerstvo zahraničních zájmů, které většinou nemají s českými nic společného. Zábavné jsou výzkumy STEM na Seznamu. Jako nejpopulárnější český reprezentant v EU je údajně hodnocen Pavel Telička. Docela to chápu, nejprve jako reprezentant ČSSD vyjednal ty nejhorší přístupové podmínky pro naši republiku do EU, podstatně horší, než získali například Poláci. O co jsme díky němu přišli my, to získali Německo, Francie a další. Horší podmínky nabídla EU pouze Ukrajině, a když Janukovič odmítl, zorganizovali tam odstřelovačský mejdan. Za neochvějnou podporu cizáckých zájmů si Telička si zaslouží odměnu. Telička posluhoval po komediálním rozchodu s ČSSD v německém Wolkswagenu, potom u Bakaly a jeho Aspen institutu a nakonec u jeho kamaráda Babiše, s nímž se rozešel pouze na oko. Především vždy hlasuje, stejně jako neochvějná služka cizích zájmů Jourová a další europoslanci za ANO proti českým zájmům. Telička proto dostává maximální podporu, aby mohl dále sloužit cizákům v Bruselu a udržel koryto, a to všemi způsoby, počínaje agenturou STEM a jejími vyhlášenými výmysly na Seznamu. Obdobně je na tom Štětina, který chce zakládat eurohujerskou stranu. U koryta za komunistů v Moskvě i za euromarxistů v Bruselu. On se ten Brežněv od Merkelové, Macrona, či Timmermanse ve výsledku moc neliší. Možná byl ten Brežněv spíš lepší, sice na nás poslal vojáky, ale nebral nám vlast a národ a nevnucoval afroislámské migranty a jejich obohacení. K tomu všemu hodně řečí o morálce, svobodě, pravdě a lásce a ruském, případně čínském nebezpečí a máme tady Teličku, Štětinu, ale i mnohé další i bruselské politické scény v celé kráse.

Zde je třeba připomenout, že zahraniční, či mezinárodní politiku neurčuje žvanění o svobodě, demokracii, lidských právech, pravdě a lásce, či krásách a rozmanitosti afroislámského multikulturalismu v ČT, dokonce ani všemožné smlouvy a deklarace, které silnější partner v klidu poruší, ale zájmy, především zájmy. To objevili už dávno moudřejší lidé, než reprezentanti české politické scény. Ostatně starořímské qui bono, komu dobře, tedy komu to vyhovuje, platí dodnes. Pokud chcete hodnotit jakoukoli politiku, položte si otázku, komu to vyhovuje. A zjistíte, že politika současné vlády je jeden velký podvod v cizím zájmu. Dokladem je i radostná pochvala ze strany největšího oligarchy, slouhy cizích zájmů a premiéra komunistům za spolehlivou podporu své protinárodní vlády. Otázkou ovšem je, zda vedení komunistů reprezentované Filipem a Dolejšem jsou ještě komunisté a koho vlastně zastupují kromě svých osobních, případně rodinných a cizáckých zájmů bruselských euromarxistů a Aspen Institutu. Pochvalu nejbohatšího oligarchy komunistům bych přirovnal, bez velké nadsázky k pochvale Himmlera Židům, že jdou organizovaně do plynové komory, pardon, do sprch.

Současná politická reprezentace, pouze oficiálně česká nemá občanům ve vztahu k Bruselu, tím méně k Berlínu co nabídnout. Téměř třicet let kolonialismu, žebrácké platy a důchody ve srovnání se západními metropolemi, při vydatnější dřině a pracovní šikaně, doslova asociální sociální politika, která navíc podporuje parazity a porušovatele zákona, inkluzivní školství vyrábějící nemyslící tabletové blby, předělávání naši historii urážlivým a ponižujícím způsobem ve prospěch pangermánské ideologie, propagace sexuální úchylnosti, rasový jednostranný antievropský a protibělošský afroislámský multikulturalismus a islamizace, porušování zákonů, počínaje zákony EU z hlediska migrace, porušování mezinárodního práva, vojenské agrese, propagace fašismu a nacismu, lži a zatajování pravdivých informací, ať už přímo, nebo ve formě politické korektnosti ve většině médií, a stále silnější kontrola nad občany, počínaje svobodou myšlení a vyjadřování vlastních názorů se snahou o šikanu a všemožné postihy. K tomu přehlížení, místy i podpora šedé ekonomiky, narkomafie, ilegální migrace a výroba profesionálních povalečů, místy i teroristů v politických neziskovkách.

Evropská unie nás ekonomicky vysává a neposkytuje nám za to nic, mimo vyhlídky na věčnou chudobu, ponižování a válku. Zde bych připomněl slova zkrachovalého knihkupce a reprezentanta nenávistných protičeských sudeťáků K. H. Franka. V rámci propagace nadace zločince Reinharda Heidricha, založené po jeho zasloužené likvidaci československými parašutisty napsal Frank v článku v deníku Der Neue Tag, že Říše se nikdy Čech a Moravy nevzdá. Samozřejmě tím nemyslel Čech a Moravy jako partnerů, ale kolonií, průběžně osídlených Němci po likvidaci a odsunu většiny slovanského obyvatelstva. Franka po válce zaslouženě pověsili. Je zajímavé, že jedním z tehdejších sudeťáckých návrhů bylo rozdělení Čech a Moravy mezi jednotlivé okolní německé župy (kraje). A máme tady slavnou myšlenku euroregionů, kterou odstartovali v EU záborem Alsaska a Lotrinska a vylepšili smlouvou mezi Macronem a Merkelovou. Hned vidíme, odkud vítr vane, třetí říše se vrací.

V rámci třetí pangermánské říše, která naštěstí neslavně zkončila, by se přidalo i něco multikulturalismu z Bosny a Kosova muslimskými čestnými árijci Heinricha Himmlera. V posledním období se jim to docela daří, tamní výlupci obohacují opravdu úspěšně v celé EU. Zde bych všem doporučil knihu Muslimské peklo od Ivy Karlíkové, která žila s muslimem žijícím a pracujícím v Německu, později v Bosně. Její zážitky poněkud kolidují s propagandistickými články na Seznamu na téma, jak si Češka vzala muslima a jak je šťastná. Pravda, výjimky potvrzují pravidlo, takže autorka islamizační propagandy možná nelže, případně ji k většímu nadšení stimuloval výprask, ale o manželkách muslimů by mohl vyprávět Martin Konvička, který se násilím na ženách v muslimských rodinách u nás dlouhodobě zabýval. Místo aby mu politici poděkovali za ochranu českých žen před násilným primitivismem, dostalo se mu nenávistné mediální štvanice.

Já jsem za svojí zvláštní mise v islámských zemích získal taky plno informací, které rozhodně vylučují realitu pozitivního a přínosného soužití Evropanů a muslimů. A stejného názoru jsou prakticky všichni, kdo tam sloužili, samozřejmě s výjimkou placených propagandistek. Čest výjimkám. Ať si muslimové žijí doma a po svém, je to jejich svět, ale k nám ať svoje mravy a středověkou kulturu násilí a nevzdělaného primitivismu netahají, natož abychom si ji nechali vnucovat z Bruselu a Berlína. Můžeme konstatovat, že demokracie v EU na jedné straně žvaní o problému násilí v rodinách, předvádí pod vedením lesbické lobby komedii na téma Mee Too, ale o násilí v muslimských rodinách zarytě mlčí, včetně feministek, kterým bych afroislámský stát docela přál. Takže na jedné straně Mee Too, toxické mužství u výrobce žiletek proti bílým chlapům a na druhé tichá podpora násilného primitivismu, páchnoucího toxického mužství a brutality v muslimských rodinách. Přečtěte si Muslimské peklo, mohlo by se stát s podporou Bruselu a Berlína spojeného s Paříží i českou realitou a nezapomínejte na to při volbách.

Volby bez obvyklého volebního povyku jsou dokladem toho, že slouhové cizích zájmů, kteří podporují EU bez ohledu na vlast a národ se snaží využít nechuti většiny občanů k politice a k EU. Jenže ignorováním problému ho neodstraníme. Pokud vlastenečtí lidé nepůjdou k volbám a nepodpoří nepočetné vlastenecké politiky, půjdou tam organizovaně především voliči současných vládnoucích stran a takzvané demokratické opozice, mobilové a tabletová inteligence, oběti mediální propagandy, především v ČT, vlastní lenosti a nechuti myslet, sociálního podvodu s pár stovkami od oligarchy a zároveň prudce rostoucími cenami kdečeho.

Už před několika lety jsem psal, že EU se cestou svých slouhů vynasnaží levně podplatit české voliče, aby se nechali dále zotročovat a podporovali partaje sloužící EU. Dokladem je politika miliardářského oligarchy a jeho vlády, jimž jsou české zájmy absolutně cizí, zatímco cizácké vlastní. V rámci komedie na téma sociální cítění dají nemyslícím občánkům pár stovek, nárůstem cen především elektřiny a potravin to cestou daní dostanou zpět a ještě vypadají jako dobráci. Za úspěch této komedie vděčí samozřejmě agresivní a asociální politice partají demokratické opozice, které tu vládly dříve s naprosto stejným cílem, nahrabat si bez ohledu na voliče. Velká společná komedie, reálně společné zájmy a v médiích komedie na téma nesmiřitelného boje. Z hlediska přístupu k EU není mezi vládou a opozicí, s výjimkou SPD žádný rozdíl. Všichni podporují EU a sami sebe. Ilustrativní je fakt, že místo volební kampaně se rozjíždí kampaň komediantů na podporu EU, kterou je třeba zachránit. Jak jinak, mnozí z nich žijí z dotací a bez nich by zkrachovali a končili na pracáku, nebo při sběru psích exkrementů. Možná by mohli za pár šupů přiložit ruku k dílu v montovnách a lisovnách, aby poznali pravou stránku pangermánské EU.

Vlasteneckého politika a slouhu cizích zájmů rozlišíte lehce. Vlastenci podporují transformaci EU, ne-li to nejrozumnější, což je odchod a podporují všelidové referendum ke všem důležitým otázkám, především mezinárodním smlouvám. Oni se totiž naši politici, včetně premiéra, který je údajně tím, nejlepším, co nás od roku 1990 potkalo, především zapomněli pochlubit, že mezinárodní smlouvy, které naši politici podepíšou, jsou nadřazeny našim zákonům, počínaje ústavou! Takže údajně nezávazné deklarace a smlouvy jsou plně závazné! A hlasovali pro ně jak vládní, tak opoziční strany s nemnoha výjimkami. Včetně premiéra, který vykládal v médiích, že je a že hlasoval proti! Proč tak zoufalá komedie a snaha přesvědčit naše občany, že bez EU nebudeme žít. Totéž nám vykládali pangermáni za rakouské i německé okupace, následně i soudruzi, kteří dnes beze studu lezou do euromarxistických zadků, které nemají s Marxem nic společného, zato schovaných v modrém hadru s hvězdičkami, parodii na americkou vlajku.

Především Německo zoufale potřebuje svoje východní kolonie. Bez nich by se v Německu, které mele z posledního, těžce propadla životní úroveň, jež stejně pomalu klesá. Kým by nahradili levnou práci, levné suroviny a další produkci, zvláště když vydělávat se dá i tak, že české zboží se odveze do Německa, tam opatří německými papíry a v Česku se za zvýšenou cenu prodá. Oni potřebují víc nás, než my je. Kdyby nás nepotřebovali, tak nás nebudou tak zoufale přesvědčovat a zastrašovat. Klidně by nás poslali k čertu. Nebo si někdo myslí, že pangermáni, sudeťáci a pražská havlérka nás tak milují, že jim jde pouze o naše blaho? Proč tedy nechávali desítky let uzavřený německý pracovní trh pro naše občany, zatímco si zvou miliony povalečů z afroislámských zemí? Proč Telička za jejich nadšeného potlesku vyjednal ty nejhorší přístupové podmínky? Jistě, bylo pohodlnější mít levnou kolonii hned za hranicemi, než dát české pakáži vydělat totéž, co domácím. Teď se jim to vrací a žebrají dokonce o české vojáky. Nepřehlížejme důležitost voleb do EU, protože ta se nás snaží totálně ovládnout na věčné časy. Jsou to volby mezí vlastí, národem a jejich historií, mezi ctí a otroctvím, mezi být a nebýt. Kdo chce zůstat chudým a poníženým otrokem bez vlasti, národa, rodiny a historie volí strany cizáckých slouhů z pražské havlérky, tedy vlády a demokratické opozice, čest výjimkám jako Václav Klaus mladší, nebo k jejich radosti nejde k volbám.