ROZSUDEK Jménem republiky, Stát vs Svobodné Rádio

.... za přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle $ 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim, a podle § 405 tr. zákoníku...

Plné znění rozsudku zde v PDF